• 019-zakres1
 • 001-situace-5000
 • 002-situace-1000
 • 003-pudorys-1np
 • 004-pudorys-3np
 • 005-rez-podelny
 • 006-rez-pricny
 • 007-pohledy-celkove-jz-sz
 • 008-pohledy-celkove-sv-jv
 • 009-pohled-detailni-JZ-1
 • 010-pohled-detailni-JZ-2
 • 011-pohled-detailni-JZ-3
 • 012-pohled-detailni-SZ-1
 • 013-pohled-detailni-SZ-2
 • 014-pohled-det-SV-1
 • 015-pohled-det-SV-2
 • 016-pohled-det-SV-3
 • 017-pohled-det-JV-1
 • 018-pohled-det-JV
 • 020-zakres-2
 • 021-zakres-3
 • 022-pohled-do-3d-1
 • 023-pohled-do-3d-2
 • 024-pohled-do-3d-3
 • 025-pohled-do-3d-4
 • Čistovická
 • Pickova vila
 • Most Litvínov
 • Bílá Hora
 • Mikovice
 • Vila Roztoky
 • Náměstí Santinka
 • Kašny
 • Lávka
 • Santinka
 • Umprum Attack!
 • Litomyšl
 • Malostranské
 • Špitálka
 • Hodkovičky
 • Vizerka
 • Zengrova II.
 • lávka Plzeň II.
 • Rokoko
 • Park Vlašim
 • Villa Rudolfa
 • Tesla
 • Školka
 • Olomouc
 • Nová sladovna Olomouc

  Pavel Hnilička, Ondřej Císler, Petra Bláhová-Kandusová, Daniela Šteflová

  Projekt: 2007

  Investor: HOPR Group a.s.

  Náplň: hotel 3856 m2, obchod, služby 2668 m2, kanceláře 6000 m2, byty 13 750 m2.

  Objekty sladoven, vystavěné na konci 19. století na okraji města, se dnes ocitají téměř v centrální části Olomouce v pěší dostupnosti od historického jádra. Navrhujeme „brownfields“ přestavět a přidat současnou kulturní vrstvu způsobem, který místo podpoří a odhalí jeho kvality. V řešení širších vztahů navrhujeme nové ulice v návaznosti na stávající, nové náměstí s bývalým vysokým cihlovým komínem, nový železniční přejezd a pěší lávku přes železnici.

  Vlastní projekt svým vnějším obrysem vytváří městský blok se třemi dvory. Stavební forma městského bloku je prověřená staletími a má pro kompaktní městskou zástavbu mnoho výhod. Dovolí vystavět velké objemy při nízké podlažnosti, protože samostatně stojící budovy by si vyžadovaly větší odstupové vzdálenosti a tudíž i při menší zastavěné ploše mnohem větší počet podlaží. Náš městský blok je otevřený a průchozí bránami vysokými přes dvě podlaží tak, aby nepůsobil jako bariéra, přesto je však uzavřený natolik, aby v jeho nitru vznikly příjemné klidové prostory, kam nedoléhá okolní hluk, a které mají svou neopakovatelnou atmosféru. Na roh Wolkerovy ulice na příjezdu od Brna navrhujeme vystavět hotel jakou jedinou stavbu, která svým věžovým tvarem převýší nejbližší okolní domy, a která bude jedním z tzv. „primárních elementů města“. Věž zdůrazní nároží nové výstavby, zároveň bude uvítacím prvkem na přístupové cestě do centra města. Na roh Wolkerovy ulice a železniční trati umísťujeme administrativní budovu. Na ostatních parcelách po obvodu a vnitřních křídlech navazujeme bytovými domy, které se postupně snižují až na úroveň čtyř nadzemních podlaží. Bytová část bloku navazuje na původní sladovnický hvozd s vysokými komíny, který z uliční čáry ustupuje a vytváří tím napětí a upozorňuje na něco výjimečného. Hvozd se dvěma obrovskými zaklenutými prostory zakončenými dvěma mohutnými komíny navrhujeme ponechat jako památku na sladovnický provoz. Uvnitř plánujeme využít prostor pro výstavy, konference, divadelní představení a jiné kulturní akce.