• 01_čáslav
 • 02_čáslav
 • 09_čáslav
 • 10_čáslav
 • 05_čáslav
 • 08_čáslav
 • 07_čáslav
 • 06_čáslav
 • 16_čáslav
 • 15_čáslav
 • 14_čáslav
 • 12_čáslav
 • 13_čáslav
 • 17_čáslav
 • 18_čáslav
 • původní návrh
 • stávající stav
 • Pickova vila Smíchov
 • skica interier
 • situace
 • schwarzplan
 • Čistovická
 • Pickova vila
 • Most Litvínov
 • Bílá Hora
 • Mikovice
 • Vila Roztoky
 • Náměstí Santinka
 • Kašny
 • Lávka
 • Santinka
 • Umprum Attack!
 • Litomyšl
 • Malostranské
 • Špitálka
 • Hodkovičky
 • Vizerka
 • Zengrova II.
 • lávka Plzeň II.
 • Rokoko
 • Park Vlašim
 • Villa Rudolfa
 • Tesla
 • Školka
 • Olomouc
 • Studie 2017

  Ondřej Císler
  Josef Choc
  Filip Rašek
  Miroslav Styk
  Martin Želiar

  čistá podlažní plocha 1156m2

  Autorská zpráva:
  Historie, stav:
  Čáslavská vila podnikatele Emila Picka je dílem významného českého architekta Bohumíra Kozáka, který je autorem řady vynikajících realizací po celé republice,  zejména pak v hlavním městě. Vila byla navržena ve stylu art deco. Vznikala mezi lety 1928-1929, nedlouho poté si její majitel nechal postavit vilu v Praze na Smíchově od neméně slavného architekta Ernsta Wiesnera. Po válce bohužel došlo minimálně ke dvěma přestavbám, které Čáslavskou vilu nenávratně znehodnotily. Během II. sv. války v ní po vyhnání rodiny Picků sídlili okupační správci, po II. sv. válce sloužila jako mateřská škola a jesle. V červnu 2007 byl vypracován architektem Falátkem projekt přestavby objektu na penzion, který byl částečně i realizován. Projekt byl do velké míry necitlivý a definitivně pohřbil možnost návratu k původním kvalitám vily. Došlo k přístavbě objemu v místě původní zimní zahrady, byly upraveny dispozice, původní cenné prvky interiéru a vitráže byly poničeny, naposledy byly vybudováno betonové schodiště a nevhodně tvarovaná střecha. Kompozice domu a její hodnotné detaily jsou v důsledku předchozích stavebních a správních aktivit v současnosti značně poškozeny a jejich obnova není možná.
  Urbanismus:
  Vila se nachází na rozsáhlém pozemku (4385m2) na západním předměstí Čáslavi, který je vymezený na severovýchodě ulicí Pražskou, na severozápadě říčkou Brslenkou a na jihozápadě nepříliš kvalitní bytovou zástavbou, která se rozkládá na původních pozemcích náležejících k vile, v původním rozsahu dalších cca 10.000 m2. Na severovýchodě sousedí s předmětným pozemkem přes ulici industriální zóna, na severozápadě se rozkládá původní areál Pickovy továrny Kosmos, později Zenit s.r.o. Poměrně rozsáhlý pozemek je stejně jako vila zanedbaný, zahrnuje nicméně několik exemplářů hodnotné vzrostlé zeleně. Severozápadní strana pozemku je lemována umělou terasou, pod kterou se nachází objekt bývalého atomového krytu a původní sklepení. Na hraně pozemku podél říčky Brslenky je stále patrná původní pěší rampa, která zřejmě sloužila jako přístupová cesta majitele do areálu továrny. Záměrem investora je přebudovat stávající budovu vily na bytový dům se 17ti bytovými jednotkami, upravit zahradu a vybudovat potřebné parkovací plochy. Záměr odpovídá platnému územnímu plánu, nachází ze mimo městskou památkovou zónu v Čáslavi. Objekt samotný nepodléhá památkové ochraně ani jinému způsobu ochrany.
  Architektonicko stavební řešení domu:
  Hlavní vstup do domu je ze severozápadu, původním monumentálním vstupem chráněným terasou podpíranou dvěma sloupy. Niveleta vjezdu bude upravena tak, aby bylo možné bezbariérově předjet před hlavní vstup. Dále bude vstupní zóna doplněna o schodiště vedoucí ze vstupní rampy na travnatou plochu zahrady. Vertikální komunikace domu bude zajištěna pomocí stávajícího schodiště, které bude doplněno o výtah. Záměrem klienta byla maximalizace podlažní plochy bytů. Z toho důvodu je zobytněn i suterén, kolem kterého je ze tří stran domu odkopán terén tak, aby bylo možné nabídnout plnohodnotné proslunění bytů, zahrádky a vnější obytné terasy. Suterénní byty 0.1. a 0.3. jsou opatřeny samostatnými vstupy z venku, přístupnými nově vybudovanými schodišti. V suterénu se rovněž bude nacházet převážná část technologického vybavení budovy, tj. strojovna výtahu, kotelna, a sklepní kóje obyvatel domu. V přízemí se nachází hlavní vstup do domu a čtyři byty, z nichž byt 1.3. je vybaven terasou a privátní zahradou. V 1. patře se nachází 4 byty, z nichž byty 2.3. a 2.4. jsou opatřeny terasami. Střecha domu bude snesena a nahrazena novým krovem, tak aby bylo možné do krovu vestavět dvě nová podlaží. Tvar střechy je inspirován smíchovskou Pickovou vilou od architekta Wiesnera. Je opatřena dvěma pásy světlíků, z nichž nižší je omítnutý, vyšší je naopak oplechovaný. V prvním podkrovním podlaží se nachází čtyři byty bez teras. V nejvyšším patře domu se nachází dva byty s možností několika menších teras, které budou využity dle potřeby.
  Konstrukce, materiály:
  Koncepce řešení vychází z maximální snahy využít stávajících konstrukcí a bourat jen minimálně. Bude odstraněno schodiště do 1.p.p., bude nahrazena konstrukce střechy. Nová konstrukce střechy bude provedena z ocelových rámů, doplněných dřevěnými krokvemi. Toto řešení se zdá být jako ideální reakce na požadavky prostorového řešení. Konstrukce světlíků v prvním podkrovním podlaží budou zděné. Uvnitř dispozic budou odstraněny některé příčky. Nově provedené příčky budou provedeny jako lehké, z plynosilikátů či dvojitého sádrokartonu. Omítka domu bude probarvená, kletovaná, na vápenné bázi, s přísadou slídy. Sokl bude proveden z tvrdé cementové omítky, pigmentované a pemrlované. Krytina střechy bude provedena ze systémového plechu Prefalz tmavošedé barvy. Klempířské práce budou provedeny v šedém titanzinku. Okna budou provedena jako dřevěná, ve standardu Euro, s izolačními dvojskly. Vnitřní dveře budou provedeny z lakované voštiny, s obložkovými zárubněmi. Podlahy ve společných částech domu a na schodišti budou provedeny z Marmolea. Výtah bude hydraulický, šachta bude chráněna nerezovým tkaným pletivem. Materiálové řešení interiérů a zařizovací předměty viz moodboardy.
  Zahrada, úpravy pozemku
  Původní oplocení zahrady bude zachováno a rekonstruováno. Vstupní brána bude opatřena automatickým otevíráním. Pojezdové plochy budou provedeny z odsekové žulové dlažby. U vstupu na pozemku budou nově umístěny schránky. Nově vybudované byty vyžadují parkoviště pro 20 aut, které bude vybudováno v severní části pozemku. Jednotlivé sekce zahrady budou děleny habrovými živými ploty. Zahrádky před byty v suterénu budou osazeny půdopokryvnými rostlinami, jako eventualita připadá v úvahu možnost vlastní výsadby. Do suterénních bytů povedou prefabrikovaná vnější schodiště. Parkoviště bude od prostoru zahrady odděleno řadou nově vysazených stromů. Vnější povrchy budou provedeny v kombinaci trávník, odseková dlažba, betonová dlažba, ev. mlatový chodníček. V západní části pozemku bude umístěno piknikové posezení s grilovacím ohništěm a dětské hřiště. Severozápadní hrana pozemku podél říčky Brslenky bude udržována jako biokoridor